Välkommen till Cardsplitter® bloggen

Slåss inte om fjärrkontrollen!

Snart kan kunder från Danmark & Finland också beställa via vår webbshop!

Efter många förfrågningar från Finland och Danmark har vi beslutat att utöka vårt försäljnings område.
Vi håller på att utöka vårt logistik system så vi även kan skicka utanför Sverige och anpassa våra betal-tjänster för dessa länder.

Vi hälsar våra nya Nordiska kunder varmt välkomna!
Cardsplitter®-teamet

Efter mange henvendelser fra Finland og Danmark, besluttede vi at udvide vores salgsområde.
Vi er i øjeblikket at udvide vores logistik system, så vi kan sende uden for Sverige og tilpasse vores betalingstjenester til disse lande.

Vi glæder os over vores nye nordiske kunder velkommen!
Cardsplitter®-teamet

Kun monet pyyntöjä Suomi ja Tanska, päätimme laajentaa myyntiä alueella.
Olemme parhaillaan laajentamassa logistiikkajärjestelmä jotta voimme lähettää Ruotsin ulkopuolella ja räätälöidä maksupalveluja näihin maihin.

Toivotamme uudet pohjoismaisille asiakkaillemme tervetuloa!
Cardsplitter®-teamet

Category: Uncategorized